Denktank


Samen staan we sterk

 

De Denktank van de Stichting Kloostergedachte bestaat uit 30 personen. Gevraagd en spontaan hebben de deelnemers zich hiervoor aangemeld 2 jaar geleden. Het bestuur maakt graag gebruik van de ervaring en deskundigheid waarover de leden van de denktank beschikken uit veel verschillende domeinen: gezondheidszorg, architectuur, wetenschap, organisatieadvies, financiën en bedrijfsleven. Gevraagd en ongevraagd advies wordt zeer op prijs gesteld door het bestuur.

 

                                      - “Samen op weg naar iets bijzonders” -