Geschiedenis


1.       Korte geschiedenis van het klooster

 

Het doel van Het Generaal Kapittel van de Priesters van het H.Hart (19e eeuw) was om in iedere Nederlandse provincie een apostolische school (noviciaat) te stichten waar de opleiding voor priesters plaats vindt. In Noord Brabant viel de keuze op Asten. In 1907 staat de burgemeesterswoning leeg vanwege het overlijden van de burgervader Frencken. De toenmalige bisschop van ’s-Hertogenbosch geeft in 1908 toestemming deze woning aan te kopen, gelegen aan de Wilhelminastraat, de huidige locatie van het klooster. In de periode 1908 – 1927  groeit het noviciaat gestaag en wordt besloten tot nieuwbouw. De Eindhovense architect Kooken is de ontwerper van het nieuw klooster. De bouw duurt van april 1928 tot september 1929. Mgr. A.F Diepen verricht op 21 oktober 1929 de inwijding van het nieuwe noviciaat en de kapel. Het nieuwe kloostercomplex functioneert vele jaren goed en is een bekend noviciaat in de ze regio.

 

De 2e Wereldoorlog laat diepe sporen na. In 1942 en 1944 wordt het klooster zwaar beschadigd door bominslagen De paters verhuizen tijdelijk naar Helmond en keerden in het najaar van 1944 weer terug in Asten na  ingrijpende herstelwerkzaamheden die ook vele jaren na de oorlog voort duurden. Ook na de oorlog is het klooster inwendig en uitwendig vele malen verbouwd vanwege noodzakelijke aanpassingen die de functionaliteit van voorzieningen voor de bewoners van het kloostergebouw ten goede kwamen.

 

De functie van het noviciaat kwam onder invloed van de secularisatie in de jaren ‘70 onder druk te staan waardoor de functie van het klooster in de loop der jaren veranderde in een bejaardenhuis voor de ouder worden kloosterlingen. Dit betekende opnieuw een aantal ingrijpende inwendige verbouwingen.

 

In 2018 zijn de laatste bewoners uit Asten vertrokken

 

Sinds 2019 is het klooster eigendom van de Stichting Kloostergedachte Asten.


Het ontstaan van Stichting Kloostergedachte met dank aan Siris voor het interview.