Informatie


1.       Stand van zaken Planontwikkeling per 1 mei 2021

 

Het overleg met de Gemeente Asten en de Welstands-en monumentencommissie voor het verkrijgen van de Omgevingsvergunning verkeert in een laatste fase. De samenwerking met de gemeente is prettig, constructief en coöperatief. Het bestuur verwacht omstreeks 1 september met de bouwwerkzaamheden te beginnen.

 

In de afgelopen maanden is veel werk verricht in het klooster: het opruimen van meubels, tapijt, verwarmingselementen, kabels, sanitair, plafonds etc.

 

Voor de appartementen in het klooster is veel belangstelling. Indien u zich als geïnteresseerde wilt aanmelden is kan dat door een bericht te sturen aan het bestuur van de stichting : stichtingkloostergedachte@outlook.com

 

Voor het park en tuinen is door een landschapsarchitect een ontwerp gemaakt dat recht doet aan de historische waarden van de tuinen en gebouwen en aan de doelstelling van het bestuur om een aantrekkelijke ontmoetingsplaats te realiseren voor de bewoners en bezoekers. Toegankelijkheid en veiligheid zijn hierbij belangrijke uitgangspunten.

 

Het bestuur heeft het initiatief genomen een vrijwilligersorganisatie op te richten : “De Kloostergedachte”. De leden hiervan worden actief betrokken bij het onderhoud van park & tuinen en het organiseren van activiteiten.

 

Begin juli presenteert het bestuur de feitelijke stand van zaken in de lokale en regionale media. De maandelijkse Nieuwsbrief  “Samen op weg naar iets bijzonders” op de website van de stichting informeert over de ontwikkelingen (juli 2021).