Visie & Missie


1.       Missie en visie

 

Het voormalige klooster van de Paters van het H.Hart is gesitueerd nabij het centrum van Asten en omgeven door een prachtig park en diverse tuinen. Het is een gemeentelijk monument dat van grote cultuurhistorische waarde is voor Asten.

Het Stichtingsbestuur erkent deze waarde in de wijze waarop zij vorm geeft aan de nieuwe maatschappelijke bestemming voor de lokale gemeenschap en de regio Peelland.

 

Het klooster wordt een wooncomplex waarin koop- appartementen beschikbaar komen voor verschillende doelgroepen. Het bestuur respecteert  hierbij de architectonische uniciteit van de vorm van het gebouw en de voor-en zijgevels. Ook in het gebouw wordt de typische kloostersfeer herkenbaar gehandhaafd.

De kapel blijft intact als multifunctionele ruimte voor de bewoners en voor lokale initiatieven.

 

Het park en de tuinen in deze kloosteromgeving krijgen een zichtbare maatschappelijke betekenis door deze toegankelijk te maken voor bewoners en voor een breed publiek. Deze ontmoetingsplaats is interessant voor jong en oud door de aanwezige voorzieningen als speeltuin, dierenpark, theehuis. Het ontwerp van de tuin houdt rekening met de wens voor verschillende soorten tuinen die door vrijwilligers gebruikt worden of waar het onderhoud plaats vindt vanuit begeleide zorg. Er wordt recht gedaan te worden aan de historiciteit van deze parkachtige omgeving waarin de Lourdesgrot, de Calvarieberg en de boerderij en schuur gehandhaafd blijven.

Deze herinrichting biedt ook de mogelijkheid voor culturele en educatieve activiteiten en ontmoetingen.

In overleg met de vorige bewoners van het klooster is besloten het bestaande kerkhof te verplaatsen.

 

 

Het stichtingsbestuur hecht voor de totale planontwikkeling aan de samenwerking met alle betrokkenen: de paters van het H.Hart, de Gemeente Asten en de omwonenden. Een breed samengestelde Denktank ondersteunt het bestuur.